BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
BİLGİ VE DANIŞMA SİTESİ
AVUKAT ÖNDER ÖZER
Bankacılık ve Finans Hukuku / Nitelikli Hesaplamalar ile ilgili olduğunu düşündüğünüz ve danışmak istediğiniz konu hakkındaki açıklamalarınızı, "Danışma" bölümündeki formu kullanmak suretiyle e-posta adresimize (finansite@yahoo.com) gönderebilirsiniz. Açıklamalarınız okunup değerlendirildikten sonra gerekli görülmesi halinde tarafınızdan ek açıklama ve varsa konuyla ilgili belge istenebilir. Açıklamalarınıza ve varsa gönderdiğiniz belgelere göre ön inceleme yapılır. Açıklamalarınızın değerlendirilmesi, varsa göndermiş olduğunuz belgeler üzerinden ön inceleme yapılmasının ardından, inceleme konusunun çalışma alanlarımıza dahil olup olmadığı, inceleme konusu hakkında özel rapor sunulup sunulamayacağı hususunda tarafınıza bilgi verilir. Ön inceleme neticesinde, inceleme konusunun çalışma alanlarımıza dahil olduğu kanaatine varılması halinde inceleme konusunun kapsam ve niteliğine göre belirlenecek özel rapor ücreti ve ücretin gönderilebileceği hesap numarası tarafınıza bildirilir. Bildirimde, inceleme konusunun çalışma alanlarımıza dahil olduğu, belirlenen özel rapor ücretinin ödenmesi halinde inceleme konusu hakkında özel rapor hazırlanabileceği belirtilir. Özel rapor ücretinin ödenmesinin ardından inceleme konusu hakkında özel rapor hazırlanır. Hazırlanan özel rapor, elektronik posta ve/veya faks yoluyla talep sahibine iletildikten sonra talep halinde ıslak imzalı şekilde ayrıca gönderilebilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.  Türk Eximbank'ta uzman yrd. ve Vakıfbank'ta müfettiş yrd.  olarak çalıştı. 7 yıllık bankacılık deneyiminin ardından Ankara Barosu üyesi olarak 10.04.2010 tarihinde avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. 2010 yılından bu yana bankacılık ve finans ile hesap alanındaki uyuşmazlıklarda bilirkişi olarak görev aldı. Ankara Barosu Sicil No'su 21768 ve Türkiye Barolar Birliği Sicil No'su 86291'dir. Bankacılık  ve finans hukuku ile nitelikli hesaplamalar alanındaki mesleki çalışmalarını sürdüren Özer iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
Bu websitesi Hazır Site ile oluşturulmuştur.